top of page

Verantwoording Activiteiten

De activiteiten die horen bij bovenstaande doelstellingen zijn

  • Een monument ontwerpen en maken in samenwerking met een kunstenaar;

  • het organiseren van evenementen om donaties op te halen (bijvoorbeeld benefietconcerten en -lezingen);

  • het ophalen van donaties via de evenementen en de website;

  • het herdenken van Sivas en het overdragen van kennis hierover.

 

Deze activiteiten zullen we uitvoeren met behulp van ons comité.

Financiële verantwoording

Gezien de stichting in oktober 2023 opgericht is en het eerste boekjaar, zoals vastgelegd in de statuten, loopt tot en met 31 december 2024, verwachten wij in 2025 het eerste jaarverslag te kunnen schrijven en delen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Namenmonument Sivas ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. Onkosten voor het uitoefenen van functies kunnen wel vergoed worden.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit het volgende:
- Voor de eerdergenoemde evenementen wordt een bijdrage gevraagd aan de bezoekers middels een kaartverkoop.
- Tijdens de evenementen en via de website worden donaties opgehaald.

Beheer en besteding vermogen

Zowel de opbrengsten uit de ticketverkoop voor de evenementen als de donaties worden door de bezoekers/donateurs direct overgemaakt naar de bankrekening van de stichting. Met dezelfde rekening worden eventuele kosten die gemaakt zijn voor het organiseren van benefietevenementen betaald. Uiteindelijk zullen de kosten voor het ontwerp, aanschaf en plaatsen van het monument met de opgehaalde gelden worden betaald.
De rekening is onder beheer van de penningmeester.

bottom of page